INCOTERMS 2020 là gì? Nội dung và các điều kiện chi tiết

INCOTERMS 2020 là gì? Nội dung và các điều kiện chi tiết

Nội dung bài viết
()

INCOTERMS 2020 là gì?

INCOTERMS 2020 là phiên bản mới nhất của bộ điều kiện thương mại Quốc Tế, được xuất bản bởi Phòng Thương Mại Quốc Tế (International Chamber Of Commerce – được viết tắt là ICC). Các điều kiện trong Incoterms 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. INCOTERMS đóng vai trò làm rõ các yếu tố liên quan đến phương thức, giá cả, trách nhiệm của các bên (bên mua và bên bán) trong các hoạt động thương mại Quốc Tế

Phiên bản INCOTERMS 2020 có nhiều thay đổi quan trọng so với bản INCOTERMS 2010 – tuy nhiên, việc sử dụng bản Incoterms nào trong thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào các bên liên quan chứ không có luật bắt buộc phải dùng phiên bản mới nhất.

INCOTERMS 2020 là gì? So sánh INCOTERMS 2020 và INCOTERMS 2010

Tóm Tắt Các Điều Kiện INCOTERMS 2020

Bởi nội dung của Incoterms 2020 khá dài và để có cái nhìn tổng quan hơn về Incoterms 2020, dưới đây Cargonow muốn tóm tắt các điều kiện trong Incoterms 2020 một các đơn giản, dễ hiểu nhất cho những độc giả mới biết tới bộ điều kiện quốc tế này.

Chính thức, có tất cả 11 điều kiện trong Incoterms 2020được chia thành 2 nhóm bao gồm:

  • Nhóm 1: Gồm 07 điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không)
  • Nhóm 2: Gồm 04 điều kiện chỉ áp dụng riêng cho vận tải biển quốc tế và vận tải biển nội địa

7 điều kiện thuộc nhóm 1 trong INCOTERMS 2020:

EXW (Exwork – giao hàng tại xưởng):

điều kiện EXW, thì bên bán chỉ cần đặt hàng tại chính nhà xưởng của mình và bên mua sẽ trả tiền hàng theo giá trị hàng hóa và cho người đến mang hàng đi.

Với EXW, người bán giao hàng hóa cho người mua tại địa điểm chỉ định khi hàng hóa đang nằm dưới sự kiểm soát của người mua.

Tại địa điểm chỉ định, người bán đã giao hàng cho người mua thì khi đó rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua.

Khi giao hàng với điều kiện này thì người bán không cần phải xếp dỡ hàng hay làm các thủ tục hải quan. EXW chính là điều kiện mà trách nhiệm của người bán là tối thiểu nhất.

FCA (Free Carrier – Giao cho người chuyên chở):

Bên bán nên nhận làm thủ tục hải quan (chi trả chi phí thuế xuất khẩu) nếu có khả năng để giúp thuận tiện hơn và yêu cầu ký hợp đồng theo điều kiện này. Bên bán thường sẽ dự tính trước tiền thuế xuất khẩu và gộp vào tiền hàng phải thu bên mua.

Với điều kiện FCA, người bán sẽ giao hàng cho người mua tại cơ sở của người bán hoặc địa điểm đã được người bán chỉ định. Tại địa điểm chỉ định này sẽ là địa điểm chuyển giao trách nhiệm, rủi ro và chi phí sang người mua.

CPT (Carriage Paid To – Cước phí trả tới):

Trong trường hợp, bên mua mong muốn nhận hàng như FCA nhưng không có khả năng vận chuyển hàng hóa thì có thể thỏa thuận ký hợp đồng theo điều kiện CPT với bên bán. Bên bán thường sẽ dự tính trước chi phí vận tải và gộp vào tiền hàng phải thu bên mua.

Với điều kiện CPT, người bán sẽ giao hàng cho người mua và chuyển giao trách nhiệm, rủi ro cho người mua khi hàng đã được giao cho đơn vị vận tải. 

CIP (Carriage & Insurance Paid to – Cước phí và bảo hiểm trả tới):

Trường hợp bên mua muốn nhận hàng như CPT và kết hợp người bán sẽ mua bảo hiểm cho đơn hàng thì có thể ký hợp đồng với điều kiện CIP. Bên bán sẽ mua và chịu phí bảo hiểm và bên mua chịu các rủi ro, tổn thất về đơn hàng trong quá trình vận tải.

Với điều kiện CIP người bán giao hàng và chuyển giao rủi ro, trách nhiệm cho người mua khi hàng đã được giao cho đơn vị vận tải. Điều này tương tự như với CPT.

DAP (Delivered At Place – Giao tại địa điểm):

Trường hợp bên mua không đủ khả năng hoặc kinh nghiệm chuyển hàng về đến nội địa nhập khẩu của mình thì bên bán có thể làm, tính gộp chi phí vận chuyển vào tiền hàng và ký kết hợp đồng theo điều kiện DAP.

Với điều kiện DAP thì người bán sẽ vận chuyển hàng hóa đến kho lưu trữ của người mua và dỡ hàng ra khỏi phương tiện vận chuyển. Người bán sẽ phải chịu mọi rủi ro, tổn thất cho đến khi đã đưa hàng đến địa điểm chỉ định và dỡ hàng xuống.

DPU (Delivery at Place Unloaded – Giao tại địa điểm đã dỡ xuống):

Trường hợp bên mua không đủ khả năng hoặc kinh nghiệm chuyển hàng về đến kho bãi nhập khẩu và dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải thì bên bán có thể làm thêm việc này và dự tính trước chi phí này gộp vào tiền hàng và thực hiện ký hợp đồng theo điều kiện DPU.

Với điều kiện DPU, khi bên bán đã vận chuyển hàng hóa đến địa điểm chỉ định thì rủi ro, trách nhiệm sẽ được chuyển giao sang bên mua tại địa điểm này.

DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã trả thuế):

Trường hợp bên mua không đủ khả năng cũng như kinh nghiệm để làm các thủ tục hải quan nhập khẩu cho đơn hàng thì bên bán có thể làm và dự tính trước tiền thuế nhập khẩu … để gộp vào tiền hàng và tiến hành ký hợp đồng theo điều kiện DDP.

Rủi ro, trách nhiệm sẽ được chuyển giao đến khi hàng hóa được đặt dưới quyền kiểm soát của người mua.

4 điều kiện thuộc nhóm 2 trong INCOTERMS 2020:

FAS (Free Alongside Ship – Giao dọc mạn tàu): 

Bên bán nên đưa hàng ra cầu tàu tại cảng xuất xuất nếu có khả năng và chịu các chi phí phát sinh (dự tính trước chi phí phát sinh và gộp vào tiền đơn hàng). Sau đó tiến hành ký hợp đồng theo điều kiện FAS.

Mọi rủi ro, tổn thất hư hỏng hàng hóa sẽ được chuyển giao khi hàng hóa đã được đặt dọc mạn tàu.

FOB (Free On Board – Giao hàng trên tàu):

Bên bán nên đưa hàng lên boong tàu tại cảng xuất khẩu nếu có khả năng và chịu các chi phí phát sinh (dự tính trước chi phí phát sinh và gộp vào tiền đơn hàng). Sau đó tiến hành ký hợp đồng theo điều kiện FOB.

Mọi rủi ro, tổn thất hư hỏng hàng hóa sẽ được chuyển giao từ bên bán sang bên mua khi hàng đã được bốc xếp, đặt trên boong tàu.

CIF (Cost, Insurance & Freight – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí):

Bên bán nên mua bảo hiểm cho đơn hàng khi được vận chuyển trên tài biển nếu có khả năng và chịu các chi phí phát sinh (dự tính trước chi phí phát sinh và gộp vào tiền đơn hàng), sau đó tiến hành ký kết hợp đồng theo điều kiện CIF.

CFR (Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí):

Trường hợp bên bán có khả năng thuê tàu thì bên bán nên làm việc và tự chịu các chi phí phát sinh để thuê tàu đưa hàng tới cảng nhập khẩu, dự tính trước chi phí này để gộp vào tiền hàng, sau đó thực hiện ký kết hợp đồng theo điều kiện CFR.

Tìm hiểu thêm: CNF Incoterms là gì?

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng Incoterms 2020:

  • Incoterms 2020 không mang tính chất bắt buộc, bởi Incoterms không phải là Luật. Đây chỉ là những quy tắc thương mại, được soạn ra để hướng dẫn quá trình thương thảo và thực hiện thương mại quốc tế.
  • Incoterms chỉ mang tính ràng buộc các bên khi sau khi thoả thuậnđược áp dụng vào hợp đồng mua bán. Khi đó các bên phải có nghĩa vụ, trách nhiệm và tuân thủ những điều kiện đã thoả thuận.
  • Các điều kiện của Incoterms vẫn có thể bị mất hiệu lực nếu đối nghịch với luật lệ của các quốc gia hay vùng lãnh thổ tham gia giao thương.
  • Trong Incoterms 2020 sẽ xác định rõ thời điểm chuyển giao trách nhiệm, rủi ro; tuy nhiên sẽ không xác định được thời điểm chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa và các vấn đề có liên quan đến hậu quả nếu vi phạm các quy tắc trong hợp đồng đã được thống nhất ngay từ đầu giữa các bên.
  • Điều kiện này vẫn giữ nguyên bản chất về điều kiện cơ sở giao hàng. Trong quá trình thương lượng, đàm phán có thể làm tăng/ giảm về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên tuy nhưng tuyệt đối không được làm thay đổi bản chất của điều kiện cơ sở giao hàng.

Các quy tắc thương mại được quy định trong Incoterms 2020 đã đem lại những hiệu quả tích cực cho các hoạt động thương mại quốc tế. Điều này giúp cho các doanh nghiệp, cá nhân về lĩnh vực xuất nhập khẩu đúng ngạch có thể tham khảo và áp dụng trong các cuộc thương thảo và ký kết hợp đồng. 

Bộ Incoterms 2020 được ICC công bố vào tháng 9 năm 2020 và chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2020. Bản Incoterms 2020 này được đánh giá cao và có nhiều sự thay đổi khá đáng kể, đi sâu và chi tiết hơn so với Incoterms 2010. Để có tài liệu tham khảo và áp dụng vào trong lĩnh vực của mình, bạn có thể tải về file Incoterm 2020 PDF Tiếng Việt để tìm hiểu dễ dàng hơn.

So sánh khác biệt giữa bản Incoterms 2020 & Incoterms 2010

Incoterms 2020 có nhiều điểm khác biệt so với Incoterms 2010. Một số điều kiện được sửa đổi, bổ sung, thêm mới, tối ưu hơn hoặc bị lược bỏ. Dưới đây là những thay đổi đáng chú ý nhất:

Thứ nhất: Loại bỏ các điều kiện EXW, FAS và DDP

Với Incoterms 2020, điều kiện EXWFAS sẽ không còn được áp dụng phổ biến, rộng rãi trong các dịch vụ vận chuyển Quốc tế. Ngoài ra, có một số cách sử dụng của điều kiện EXW và FAS sẽ bị mâu thuẫn với Bộ luật Hải quan mới của EU nên 2 điều kiện này sẽ bị hạn chế.

Với điều kiện FAS là điều kiện giao hàng dọc mạn tàu có thể được thay thế hoàn toàn bằng điều kiện FCA. Bởi bến tàu là một phần thuộc cảng hàng hải.

Bên cạnh đó, điều kiện FAS trong Incoterms 2020 tồn tại nhiều hạn chế. Một minh chứng điển hình như trong trường hợp tàu chuyển hàng đến chậm trễ. Hàng hóa sẽ phải đợi ở bến trong vài ngày. Hoặc có những trường hợp tàu đến sớm nhưng người bán lại chưa kịp chuẩn bị hàng hóa xong. Điều này ảnh hưởng, gây mất thời gian cả hai bên.

Thứ hai: Điều kiện DDP được tách thành 2 điều kiện mới

DDP trong Incoterms 2020 sẽ bị loại bỏ thay vào đó sẽ tách thành 2 điều kiện mới chính là: DTP (Delivered at Terminal Paid) là giao tại điểm tập kết đã thông quan và DPP (Delivered at Place Paid) là giao ngoài điểm tập kết đã thông quan. 

Với DTP thì yêu cầu người bán phải chịu trách nhiệm chi trả các loại chi phí như chi phí hải quan, vận tải cho tới khi hàng hóa được giao đến ga mà ga có thể là cảng hàng không, cảng biển, trung tâm vận tải…

Với DPP thì vẫn yêu cầu người bán phải chịu các khoản chi phí bao gồm chi phí vận chuyển, hải quan cho đến khi hàng hóa được giao đến địa điểm như đã thỏa thuận nhưng không phải là các loại ga vận tải.

Thứ ba: Mở rộng điều kiện FCA

So với Incoterms 2010, điều kiện FCA trong Incoterms 2020 sẽ được chia thành 2 điều kiện nhỏ đó là điều kiện FCA cho vận tải đường bộ và FCA cho vận tải đường biển.

Thứ tư: Sửa đổi điều kiện FOB và CIF

Trong Incoterms 2020, điều kiện FOBđiều kiện CIF được ICC sửa đổi để có thể áp dụng cho hàng hóa vận chuyển bằng container.

  • Trong Incoterms 2010: 2 điều kiện kể trên quy định rõ là không được sử dụng cho hàng hóa vận chuyển bằng container. Trường hợp mà hàng hóa đã được vận chuyển bằng container thì sẽ phải chuyển sang các điều kiện khác tương ứng là FCA và CIP.

Thứ năm: Bổ sung điều kiện CNI

Điều kiện CNI trong Incoterms 2020 có nghĩa là “Arrival Incoterms” tức là các rủi ro và trách nhiệm sẽ được chuyển giao từ bên bán sang bên mua tại cảng đi. Điều kiện này cho phép người bán chịu trách nhiệm về bảo hiểm hàng hóa và người mua chịu rủi ro trong quá trình vận chuyển.

Thứ sáu: Thay đổi nghĩa vụ và trách nhiệm trong điều kiện CIP/CIF

Với điều kiện này trong Incoterms 2010 thì người bán chỉ phải mua bảo hiểm với mức tối thiểu là ICC (C) và cho phép các bên được thỏa thuận với nhau để có thể mua mức bảo hiểm cao hơn.

Còn trong Incoterms 2020 thì người bán sẽ được phép quy định là chỉ được mua bảo hiểm với mức tối đa là ICC (A) và cho phép hai bên mua và bán có thể bàn bạc, thống nhất và đưa ra quyết định việc mua bảo hiểm khác với mức chi phí thấp hơn.

Thứ bảy: Điều kiện DAT được chuyển thành DPU

Điều kiện DAT (Delivered-at-terminal) tức là giao tại bến. Trong Incoterm 2020, DAT sẽ được chuyển và thay thế bằng điều kiện DPU (Delivery-at-Place Unloaded) tức là địa điểm giao hàng và điểm đến là cùng một địa điểm. 

Điều kiện này yêu cầu người bán phải dỡ hàng tại địa điểm giao hàng. Cũng đồng nghĩa với việc, người bán sẽ phải chịu trách nhiệm khi giao hàng đồng thời chuyển giao rủi ro cho người mua sau khi hàng đã được chuyển xuống phương tiện vận tải tại địa điểm giao hàng đã được chỉ định.

Thứ tám: Điều kiện FCA được thêm tùy chọn “On-Board”

Trong Incoterm 2020 khi vận chuyển hàng theo điều kiện FCA (Free Carrier) tức là người mua và người bán có thể tiến hành thỏa thuận với nhau và yêu cầu xuất trình vận đơn on-board sau khi hàng đã được vận chuyển, xếp lên tàu để làm thanh toán với ngân hàng.

Thứ chín: Yêu cầu về an ninh

Tất cả các chi phí có liên quan đến an ninh vận tải và sàng lọc container thì đều được tính vào chi phí vận chuyển. Trong Incoterm 2010 tuy đã đề cập đến các trách nhiệm của bên mua và bên bán về yêu cầu an ninh vận tải và các khoản chi phí liên quan nhưng trong Incoterm 2020 lại làm rõ ràng và cụ thể hơn điều đó và yêu cầu phải chú ý đến chúng.

Thứ mười: Hai bên mua bán được sử dụng phương tiện vận tải riêng của họ

Với Incoterms 2010, việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện bởi bên thứ ba được mặc định. Vậy nên Incoterms 2020 đã làm rõ vấn đề này và quy định chúng một cách cụ thể hơn trong trường hợp người bán hoặc người mua sử dụng phương tiện của mình để vận chuyển hàng hóa.

Trên đây là bài viết chia sẻ các thông tin chi tiết liên quan đến Incoterms 2020 trong giao dịch thương mại Quốc tế. Hy vọng bài viết thực sự hữu ích và thực tế, đem đến cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về Incoterms 2020 và biết cách vận dụng sao cho đúng và phù hợp với các Quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình / 5. Số đánh giá:

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
LIÊN HỆ TƯ VẤN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN CONTAINER, Dịch vụ xuất nhập khẩu, Dịch vụ hải quan...